Homeopatska edukacija

 

ŽELITE POSTATI HOMEOPAT?

 Na pravom ste mjestu i u pravo vrijeme...

JOŠ VIŠE INFORMACIJA NA STRANICI

https://homeoeducentar.wixsite.com/homeopatija

 

Hrvatska udruga homeopata (HUH) osnovala je Homeopatski edukacijski centar (HEC) za edukaciju novih homeopata.

Zašto upisati školovanje u HEC-u ?

Raznovrsni predavači – vrhunski homeopati;

HEC slijedi zahtjevni homeopatski edukacijski sustav Njemačke;

Osnivač HEC-a, Hrvatska udruga homeopata (HUH), djeluje više od dvadesetpet godina; 

Hrvatska udruga homeopata (HUH) je članica Europskog središnjeg vijeća homeopata (European Central Council of Homeopaths, ECCH). HEC poštuje preporuke ECCH o edukaciji, stoga osigurava visoku kvalitetu homeopatske edukacije.

Školovanje u HEC-u traje tri (3) godine i sastoji se od trideset (30) edukacijskih jedinica, a svaka jedinica obuhvaća dva (2) dana predavanja i vježbi (vikend). Na kraju se polaže završni ispit.

Polaznici HEC-a trebaju završiti medicinsko obrazovanje (ili odslušati 200 sati medicinskih predavanja) i imati certifikat o položenom ispitu iz medicinskih predmeta za terapeute.

Po završetku HEC-a i položenih ispita polaznici će dobiti Certifikat HEC-a.

Po završetku HEC-a Hrvatska udruga homeopata (HUH) nudi mogućnost upisa u Registar homeopata pri Hrvatskoj udruzi homeopata, a bez dodatnih ispita.

Organizacijom rada HEC-a upravlja Odbor HEC-a HUH-a.

Voditelj Odbora: Ivan Šimetin, homeopat; Članovi Odbora: Đurđica Dragčević, homeopat;

Ljiljana Kelihar (tajnica), homeopat i Zoran Fiolić, homeopat.

TROŠKOVI ŠKOLOVANJA U HEC-u

Upisnina (učlanjenje u HEC HUH-a), (jednokratno) 75 €


Godišnja članarina u HEC-u: 1500 €

3 god.: 1500 € x 3: 4500 €
Završni ispit: 150 €
Sveukupno: 4725 €
  
Iznos od 4500 € se može platiti:
-  jednokratno ili
-  u tri godišnje rate 3 x 1500 € 
-  u mjesečnim ratama 30 x 150 € 


Mjesečne rate treba uplatiti najkasnije 8 (osam) dana prije edukativne jedinice, a što osigurava pristup predavanju. 
  
Pristup završnom ispitu moguć je ako su uplaćeni troškovi ispita, najkasnije 8 (osam) dana prije ispita. 
Certifikat o završenom školovanju moguće je dobiti samo ako su uplaćeni sveukupni navedeni troškovi školovanja. 

PRIJAVE: putem Prijavnice za upis, uz uplatu 75 € na žiro-račun Hrvatske udruge homeopata

Svrha: učlanjenje u HEC HUH-a, upisati i svoj OIB. 

UPLATE: na žiro-račun HUH-a, HRVATSKA UDRUGA HOMEOPATA Ulica baruna Trenka 4, 10000 Zagreb;  IBAN:  HR2824840081101195934  obvezno s naznakom za što se vrši uplata, npr: Mjesečna članarina HEC-a HUH-a. Obvezno upišite i svoj OIB.

Pravo upisa imaju punoljetne osobe.

Mjesto održavanja predavanja: Zagreb (adresa:  informacija po dogovoru)

Vremena održavanja nastave:

Subota

Prijepodne:      

Predavanje       09.00-10.30 

pauza              10.30-11.00     

Predavanje       11.00-12.30   

ručak               12.30-14.00

Poslijepodne:    

Predavanje        14.00-15.30 

pauza               15.30-16.00  

Predavanje        16.00-17.30

Nedjelja: 

Prijepodne:      

Predavanje         08.00-09.30 

pauza                09.30-10.00     

predavanje         10.00-11.30   

pauza                11.30-12.00

Poslijepodne:     

Predavanje         12.00-14.00

Literatura:

•          Dr Samuel Hahnemann: Organon umijeća iscjeljivanja 

•          Dr Roger Morrison: Vodič za ključne crte i potvrđujuće simptome, Materija medica 

•          Jelena Đurić, Mara Radović, Nebojša Jakovljević: ARSCURA-Pregled simptoma i homeopatskih pripravaka (Repertorij) 

•          Tekstovi predavanja redovne nastave (handout) dobiju se na predavanjima.

Informacije o HEC-u i školovanju:

Ivan Šimetin, voditelj Homeopatskog edukacijskog centra (predsjednik HUH-a), mob: 098/232-473

Ljiljana Kelihar, tajnica Homeopatskog edukacijskog centra, mob: 091/1739-687 

 

NAŠI PARTNERI: majakurtovic.com    https://skola-cjelovitog-zdravlja.teachable.com/

 


 

Dragi studenti homeopatije!

za vas smo pripremili Curriculum od početka siječnja 2022 do prosinca 2024

 

Broj Datum   Tema
1 22.01.2022   Povijest homeopatije I biografija S. Hahnemanna
      Materia Medica: Calcarea Carbonica, Aconitum
  23.01.2022   Organon
2 19.02.2022   Materia Medica: Belladonna, Arnica
      Uzimanje homeopatskog slučaja
  20.02.2022   Organon
3 12.03.2022   Materia Medica: Pulsatilla, Chamomilla
      Anamneza
  13.03.2022   Organon
      Repertorizacija
4 09.04.2022   Materia Medica: Rhus Toxicodendron, Bryonia
      Klinika
  10.04.2022   Teorija i praksa homeopatske farmakopae
5 14.05.2022   Materia Medica: Nux Vomica, Ignatia
      Klinika (+Anamneza, akutna i dječja)
  15.05.2022   Repertorizacija
6 18.06.2022  

Materia Medica.Veratrum, Hyoscyamus Niger, Stramonium

Psihički poremećaj I psihoterapija u homeopatiji

  19.06.2022   Materia Medica: Sulphur, Hepar Sulphur
7 17.09.2022   Tkivne soli
  18.09.2022   Korona i profilaksa korone; Prva pomoć; Balansiranje emocija
8 15.10.2022   Materia Medica: Lycopodium, Lachesis
  16.10.2022   Heringov zakon:Klinika i repertorizacija
9 26.11.2022   Materia Medica: Natrium Muriaticum, Apis
  27.11.2022  

Klinika i Repertorizacija

10 10.12.2022  

Materia Medica:  Phosphorus, Graphites,Symphytum i Drosera,

Mlijeka: Lac caninum Lac defloratum, Humanum, Delfinum, Lupinum, Leoninum, Felinum, Equinum, Asinum

  11.12.2022   Godišnji test
 Broj Datum   Tema
11 21.01.2023  

Materia Medika: Sepia,Staphisagria

Klinika i repertorizacija

  22.01.2023   Antropozofska medicina
12 19.02.2023   Materia Medica:  Silicea, Thuja ;ECCH,Homeopatija u Europi
  20.02.2023   Klinika i repertorizacija
13 18.03.2023   Materia Medica:  Mercurius, Causticum,Arsenicum
      Izvori.prirodna carstva
  19.03.2023   Klinika i repertorizacija
14 15.04.2023   Akutni lijekovi prve pomoći: Calend, Bell, Petr, Hyper, Ruta, ledum
  16.04.2023   Akutni lijekovi prve pomoći: Calend, Bell, Petr, Hyper, Ruta, ledum
15 13.05.2023   MijazmI: Psora, Sif, Sic, Tub, Carc
  14.05.2023   MijazmI: Psora, Sif, Sic, Tub, Carc
16 17.06.2023   Klinika  Materia Medica:  Arg N, Alum, Plumbum Klinika
  18.06.2023   Materia Medica:  Ipec, Kali Bi, Ant Crud, Ant Tart, Anacar
17 rujan 2023   Materia Medica: Lach, Croatalus,  Ophidia. (Lachesis)
  rujan 2023   Klinika i repertorizacija
18 listopad 2023   Materia Medica:  Aurum, Zincum; Kako se radi s pacijentima
  listopad 2023   Klinika i repertorizacija
19 studeni 2023   Studentske prezentacije: Phitol, Chelid, Cina, Euphrasia, Eupatorium, Sabadila
  studeni 2023   Materi Medica; Berb,Kreostum,hamamelis, Hekla lava
20 prosinac 2023   Materia Medica: Conium, Bryta Carb
  prosinac 2023   Godišnji test
 Broj Datum   Tema
21 siječanj 2024   Materia Medica: Platinum, Opium
  siječanj 2024   Klinika i repertorizacija
22 veljača 2024   Materia Medica: Sholten minerali
  veljača 2024   Klinika i repertorizacija
23 ožujak 2024  

Materia Medica: Cactus, Digitalis, Borax, Fluoricum Acidum

Homeopatija i duševne bolesti

  ožujak 2024    Klinika i repertorizacija
24 travanj 2024   Materia Medica: Lil Tig, Cyclamen, Sabina, Cimicifuga
  travanj 2024   Klinika i repertorizacija
25 svibanj 2024   Materia Medica: Phos Acid, Calc Phos , China
  svibanj 2024   Klinika i repertorizacija
26 lipanj 2024   Pedijatrijska heomeopatska praksa I poremaćaji u razvoju
  lipanj 2024   Pedijatrijska heomeopatska praksa I poremaćaji u razvoju
27 rujan 2024   Materia Medica:  Kalium Iodatum, Spongia, Iodum, Dulcamara, Tarentula, Cantaris
  rujan 2024   Lantanidi
28 listopad 2024   Ian Sholten - metoda
  listopad 2024   Ian Sholten - metoda
29 studeni 2024   Materia Medica: Carbo Veg, Carb Animal,Petrol
  studeni 2024   Shankaran - metoda senzacije
30 prosinac 2024    Završni test
  HEC pridržava pravo prilagodbe programa prema novonastalim uvjetima 

 


 

MEDICINA

 
Studenti homeopatije pri HEC mogu završiti i medicinsko obrazovanje prema niže navedenom planu (datumi se dogovaraju naknadno).

Raspored 6 vikenda medicinskih predavanja:

1. Uvod, Tkiva, Koštani sustav, Zglobni sustav, Mišićni sustav
2. Živčani sustav, Osjetilni organi, Koža
3. Krvožilni sustav, Krvni sustav, Limfni sustav
4. Dišni sustav, Imunološki sustav
5. Probavni sustav, Metabolizam, Mokraćni organi
6. Spolni organi, Žlijezde s unutarnjim izlučivanjem, Ponavljanje
7. Ispit

 
Više o našim predavačima:

IVAN ŠIMETIN, homeopat. Završio je srednju medicinsku školu. Završio je homeopatiju na "The London College of Classical Homoeopathy International", LCCH 1998. godine. Usavršavao se na brojnim homeopatskim seminarima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Održao je brojna stručna predavanja iz homeopatije u Hrvatskoj i u inozemstvu. Autor je članaka u brojnim domaćim časopisima, ter u stranom (Homoeopathic Links, Vol 15, 4/02). Bio je jedan od osnivača Hrvatske udruge homeopata (HUH-a) 1997. godine. Predsjednik Udruge je od 2002. - 2012. i od 2014. do danas. Organizirao je 6 homeopatskih kongresa od 2010. godine. Voditelj Homeopatskog edukacijskog centra.

LJILJANA KELIHAR, homeopat Završila je homeopatski studij na "The London International College of Homoeopathy". Pohađala je i obvezno jednogodišnje (200 sati predavanja i ispit) medicinsko obrazovanje. Održala je predavanja studentima homeopatije.Stekla je znanje i iskustvo iz psihoterapijskog znanja kao trener tehnike Duboki Peat. Tajnik Homeopatskog edukacijskog centra.

ĐURĐICA DRAGČEVIĆ, dr. sc., homeopat Diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1972.godine. Magistrirala je na istom fakultetu 1975. godine. Doktorirala je na PMF-u u Zagrebu 1983. Kao znanstvenik na Institutu "Ruđer Bošković" istraživala je na području ekologiju mora i na području novih materijala. Završila je homeopatski studij na "The London International College of Homoeopathy" 2007. godine. Pohađala je i obvezno jednogodišnje (200 sati predavanja i ispit) medicinsko obrazovanje. Na Homeopatskom kongresu je sudjelovala s originalnim znanstvenim radom o homeopatiji. Održala je predavanja za studente homeopatije. Autorica je stručnih članaka u homeopatskom časopisu.

MAJA KURENT, dr. med., homeopat Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Završila je poslijediplomski studij u Zagrebu. Osim na području opće medicine stekla je i psihoterapijsko znanje i iskustvo (edukacija iz transakcijske analize, iskustvo u radu s ratnim izbjeglicama i s ovisnicima). Završila je homeopatski studij na "The London International College of Homoeopathy" 2002. godine. Održala je predavanja iz homeopatije i seminar iz transakcijske analize. Bila je mentor studentima homeopatije. Autorica je stručnih članaka u homeopatskom časopisu.

MAJA KURTOVIĆ, homeopat (Osijek) Završila je četverogodišnju homeopatsku školu belgijskog Centra klasične homeopatije ("Centrum voor KlassiekeHomeopathie") u Novom Sadu. Pohađala je mnoge seminare svjetski poznatih homeopata, većinom iz tzv. "Bombajske škole" o "metodi senzacije". Održala je stručna predavanja iz homeopatije.

MARIJAN MONTANI, dr. med., homeopat Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Specijalizirao je neuropsihijatriju 1995. godine. Pohađao je poslijediplomski studij iz biomedicine 1995. godine. Autor je 5 stručnih i znanstvenih radova. Završio je homeopatski studij na "The London College of Classical Homoeopathy International" (LCCH) 1997. godine. Pohađao je napredni seminar homeopatije u Indiji (Rajesh Shah -1999. godine) kao i brojne napredne seminare. Obavio je 1 mjesec kliničke homeopatske prakse u Londonu. Održao je predavanja studentima homeopatije i za javnost.

METKA REGAN, dr. med., homeopat Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizirala je pedijatriju. Završila je homeopatski studij na "The London College of Classical Homoeopathy International" (LCCH). Održala je predavanja studentima homeopatije.

RATIMIR ŠIMETIN, dr. med., antropozofski homeopat Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na području prirodne medicine. Specijalizirao je antropozofsku medicinu u Švicarskoj. Održao je predavanja studentima homeopatije i za javnost.

RENATA NOVAK PERJANEC, Univ.mag., dr.vet.med., homeopat. Završila je srednju medicinsku školu. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu. Na Veterinarskom fakultetu je završila i poslijediplomski stručni studij. Završila je studij homeopatije na "The London International College of Homeopathy" i Francusku homeopatsku školu u Zagrebu 2011. god. Usavršavala se iz homeopatije na brojnim seminarima u RH i u susjednim državama, ter se dodatno educirala o "metodi senzacije" 2013. godine u Indiji. Certificirani je Bachov praktičar - BFRP Bachovog centra od 2014. god. Održala je predavanja o homeopatiji i Bachovim kapima. Održala je radionice “Homeopatija za hitna stanja“ i „ Schuesslerove soli“.

ZDRAVKA SVETLIČIĆ, dr. vet. med., homeopat. Završila je srednju medicinsku školu. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu. Završila je studij homeopatije na „The London International College of Homeopathy“ 2000. godine. Usavršavala se iz homeopatije na stručnim seminarima (Dr. Javahar Shah; Mario Bojadžijev; Dr. Shreepad Khedekar – Predictive Homeopathy). Pohađala je edukaciju iz psihoterapije, završila je edukciju iz Bicom dijagnostike i terapije, završila je postdiplomslki studij iz biorezonance 2013. god. na University of medicine and pharmacy „Victor Babes“ u Temišvaru, završila je edukaciju iz elektroakupunkture 2014. u Ljubljani. Prevela je priručnik „Mali podsjetnik 120 homeopatskih pripravaka“ J.H.Clarkea. Održala je predavanja na seminaru samopomoći i pomoći HUH-a. Održala je brojna predavanja i vodila edukacije iz homeopatije, medicine, veterinarske medicine i biorezonance.

ZORAN FIOLIĆ, dipl.ing., homeopat Završio je homeopatski studij na "The London College of Classical Homoeopathy International" (LCCH) 1999. godine. Pohađao je i obvezno jednogodišnje (200 sati predavanja i ispit) medicinsko obrazovanje. Pohađao je brojne napredne homeopatske, kao i medicinske seminare. Održao je predavanja studentima homeopatije i za javnost. Bio je mentor studentima homeopatije. Autor je stručnih članaka u homeopatskom časopisu i na web stranici Hrvatske udruge homeopata ( www.homeopatija.hr ). Tajnik je Hrvatskog udruge homeopata. Diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Studirao je na doktorskom studiju na istom Fakultetu. 

 

Postani član

Svi zainteresirani za učlanjenje u Hrvatsku udrugu homeopata mogu poslati pristupnicu na našu adresu.

 POGODNOSTI za članove Udruge:

  • redovite obavijesti o događajima u Udruzi i homeopatiji 
  • popust na seminarima u organizaciji Udruge,

U pripremi su i druge pogodnosti.

Popis registriranih homeopata HUH-a

Top